How to get to Con Dao Island in Vietnam Travel Guide on DAVE'S TRAVEL PAGES - Bicycle Touring and Travel Blog


Có đúng thông tin bạn cần tìm?

Giờ chạy các xe khách từ Hà Tiên đi các tỉnh và ngược lại

Ban hành kèm theo Quyết định số: 101 /QĐ-SGTVT, ngày  31  Tháng  03  Năm 2015 của Sở GTVT Kiên Giang. Giờ chạy các xe khách từ Hà Tiên đi các tỉnh và ngược lại.

Ghi chú: (1) : 1 ngày 1 chuyến; (2) : 1 ngày 2 chuyến; (1/2) : 2 ngày 1 chuyến; (5/30) : 30 ngày 5 chuyến…

Tỉnh Tuyến / số chuyến Giờ xuất bến tại Hà Tiên

Giờ Xuất bến đi Hà Tiên

Điện thoại

An Giang Hà Tiên-Bình Khánh (1) 11:50 7:15 0919472040
An Giang Hà Tiên-Bình Khánh (2) 05:00, 07:00. 11:30, 12:00. 0918447145, 0918123926
An Giang Hà Tiên-Bình Khánh (2) 10:30, 11:00 6:00, 6:30. 0974733185, 0939492244
An Giang Hà Tiên-Châu Đốc (1) 10:10 7:30 0919414733
An Giang Hà Tiên-Châu Đốc (3) 09:40, 11:30, 13:15 05:00, 06:00, 09:00 0919575417, 0948434917, 0913107662
An Giang Hà Tiên-Chợ Mới (1) 12:00 6:00 0919622633
An Giang Hà Tiên-Khánh Bình (1) 13:00 6:00 0939975773, 0918515972
An Giang Hà Tiên-Khánh Bình (1) 5:30 10:00 0974733185
An Giang Hà Tiên-Long Xuyên (1/2) 6:00 4:30  0919568785
An Giang Hà Tiên-Phú Tân (Phú Mỹ) (1) 11:45 4:00  0919952049, 0763827945, 0988945201, 0988945201, 0944393244
An Giang Hà Tiên-Phú Tân (Phú Mỹ) (1) 4:00 12:00 0915854041, 0763827045 
Bến Tre Hà Tiên-Bến Tre (1) 6:00 7:30 0983466671,  0918231236, 0989777752
Bình Dương Hà Tiên-Bến Cát (1) 15:20 18:00 0942906161, 0906925599, 0948103434 
Bình Dương Hà Tiên-Bến Cát (1) 15:50 20:00 0944416526, 0918841060 
Bình Phước Hà Tiên-Bù Đốp (1) 17:00 14:30  0909289933, 0946561163, 0913361461
Bình Thuận Hà Tiên-La Gi (1/2) 16:20 16:20  0918494404, 0918663344
Cà Mau Hà Tiên-Cà Mau (1) 13:45 6:50 0913677662, 0902554477 
Cà Mau Hà Tiên-Cà Mau (1) 7:10 11:00  
Cà Mau Hà Tiên-Cà Mau (2) 05:15, 06:15. 12:00, 13:00  0773852559, 0918696065
Cà Mau Hà Tiên-Cà Mau (3) 11:35, 12:45, 15:00. 05:00, 05:40, 08:10.  
Cần Thơ Hà Tiên-Cần Thơ (ghế ngồi) 11:00, 12:00, 14:00 04:20, 05:15, 06:20 0913969990
Cần Thơ Hà Tiên-Cần Thơ (ghế ngồi) 09:30 07:00  
Cần Thơ Hà Tiên-Cần Thơ (ghế ngồi) 09:30, 11:45 08:30, 10:15  
Cần Thơ Hà Tiên-Cần Thơ (ghế ngồi)) 14:45, 18:15 11:30, 11:30  
Hậu Giang Hà Tiên-Kinh Cùng (1) 12:00 7:00 0988229918 
Hậu Giang Hà Tiên-Long Mỹ (1) 5:45 12:20 0773852559, 0918696065 
Hậu Giang Hà Tiên-Vị Thanh (1) 13:20 6:45 0918766772 
Nam Định Hà Tiên-Nghĩa Hưng (8/30) 15:00 (các ngày 06, 12, 18, 24 al), 15:00 (các ngày 04, 10, 16,22 al) 02:00 (các ngày 04, 10, 16, 22 al), 02:00 (các ngày 02, 08, 14, 20 al) 0918858897, 0935055899 
Sóc Trăng Hà Tiên-Sóc Trăng (1) 3:30 7:00 0913641494, 01266686733
Tây Ninh Hà Tiên-Tây Ninh (1) 16:30 16:00 0909467409, 0934153435
Thái Bình Hà Tiên-Đông Hưng (5/30) 15:00 các ngày 02, 06, 16, 22, 26 (al) 14:00 các ngày 04,09,19,24,29 0967663344
TP.Hồ Chí Minh Hà Tiên-Tp.Hồ Chí Minh (13)
Bến xe Miền Tây (Xe Kumho Samco)
06:00, 07:15, 08:15, 09:15, 11:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:20, 21:10, 22:15, 23:00 07:30, 09:30, 10:45, 11:45, 13:00, 15:30, 17:30, 19:45, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00, 23:00.  
TP.Hồ Chí Minh Hà Tiên-Tp.Hồ Chí Minh (3)
Bến xe Miền Tây (Xe Tân Tiến)
  20:00, 21:00, 22:00. 15:00, 20:00, 22:15,  
TP.Hồ Chí Minh Hà Tiên-Tp.Hồ Chí Minh (4)
Bến xe Miền Tây (Xe Mitaco)
09:00, 20:00, 21:00, 22:00, 15:00, 17:15, 19:45, 20:45,  
TP.Hồ Chí Minh Hà Tiên-Tp.Hồ Chí Minh (6)
Bến xe Miền Tây (Xe Phương Trang)
8:30, 09:30, 10:30, 20:30, 21:45:, 22:30 07:15, 08:45, 09:45, 19:30, 20:45, 22:15.  
TP.Hồ Chí Minh Hà Tiên-Tp.Hồ Chí Minh (8)
Bến xe Miền Tây (Xe Tuấn Nga)
7:30, 10:45, 13:15, 19:15, 20:45, 21:30, 22:45 07:00, 09:15, 10:30, 12:00, 14:30, 18:15, 20:30, 22:30.  
Trà Vinh Hà Tiên-Trà Vinh (1) 19:00 4:50 0913155157, 0907205884
Vũng Tàu Hà Tiên-Long Điền (1/2) 18:30 20:00 0943527827
Vũng Tàu Hà Tiên-Vũng Tàu (1) 18:15, 20:30 02:30, 19:00 0917227827, 0917447044 
Vũng Tàu Hà Tiên-Vũng Tàu (1/2) 19:15 3:30 0913767308 
Vũng Tàu Hà Tiên-Vũng Tàu (1/2) 20:00 6:00 0932827827, 0918498297 

Theo: Sở GTVT Kiên Gianghuong-dan-vien
Phòng vé tàu Phú Quốc (Biển Hà Tiên) trích và tổng hợp để hỗ trợ thông tin cho khách hàng. Các thông tin trên mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi sự thay đổi giờ chạy, tuyến chạy này. Cần hỗ trợ các vấn đề khác, liên hệ Ban quản lý Bến xe Hà Tiên 02973.852560.Cùng chủ đề