Phú Quốc-Nam Du

How to get to Con Dao Island in Vietnam Travel Guide on DAVE'S TRAVEL PAGES - Bicycle Touring and Travel Blog


Từ tháng 12/2019, tuyến tàu Nam Du-Phú Quốc và Phú Quốc-Nam Du sẽ chính thức đi vào hoạt động gồm các tàu: Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express; Cao tốc Superdong và Cao tốc Ngọc Thành.