logo


Tải mẫu bảng khai danh sách hành khách
Dành cho khách hàng khai báo qua e-mail hoặc ứng dụng Zalo. Quý khách cũng có thể điền trực tiếp vào bảng khai theo mẫu bên dưới.

Tàu Phú Quốc ExpressExcel 97-2003Excel 2007
Tàu SuperdongExcel 97-2003Excel 2007

MỤC LỤC

TÀU ĐI PHÚ QUỐC

 • RẠCH GIÁ-PHÚ QUỐC

  • Tàu cao tốc: Superdong, Hòa Bình, 5* Phú Quốc Express
  • Phà: Thạnh Thới
 • HÀ TIÊN-PHÚ QUỐC

  • Tàu cao tốc: Superdong, 5* Phú Quốc Express
  • Phà: Superdong, Thạnh Thới, Bình An Hà Tiên
 • NAM DU-PHÚ QUỐC

  • Tàu cao tốc: Superdong

TÀU ĐI HÒN SƠN

 • RẠCH GIÁ-HÒN SƠN

  • Tàu cao tốc: 5* Phú Quốc Express, Superdong, Ngọc Thành
 • NAM DU-HÒN SƠN

  • Tàu cao tốc: 5* Phú Quốc Express, Superdong, Ngọc Thành

TÀU ĐI NAM DU

 • RẠCH GIÁ-NAM DU

  • Tàu cao tốc: 5* Phú Quốc Express, Superdong, Ngọc Thành
 • HÒN SƠN-NAM DU

  • Tàu cao tốc: 5* Phú Quốc Express, Superdong, Ngọc Thành
 • PHÚ QUỐC-NAM DU

  • Tàu cao tốc: Superdong

TÀU ĐI CÔN ĐẢO

 • VŨNG TÀU-CÔN ĐẢO

  • 1 trong series 3 tàu Côn Đảo Express hai thân lớn nhất Việt Nam: Côn Đảo Express 36, Trưng Trắc, Trưng Nhị
 • SÓC TRĂNG (TRẦN ĐỀ)-CÔN ĐẢO

  • 1 trong series 3 tàu Côn Đảo Express hai thân lớn nhất Việt Nam: Côn Đảo Express 36, Trưng Trắc, Trưng Nhị
  • Tàu cao tốc: Superdong Côn Đảo
 • CẦN THƠ-CÔN ĐẢO

  • 1 trong series 3 tàu Côn Đảo Express hai thân lớn nhất Việt Nam: Côn Đảo Express 36, Trưng Trắc, Trưng Nhị


 • CẦN THƠ-SÓC TRĂNG (TRẦN ĐỀ)

  • 1 trong series 3 tàu Côn Đảo Express hai thân lớn nhất Việt Nam: Côn Đảo Express 36, Trưng Trắc, Trưng Nhị

Bản khai danh sách hành khách

Loại
Thông tin khách hàng
Mã code
Họ và tên khách hàng:
Đơn vị (nếu có):
Số điện thoại di động:
Email:
Thông tin chuyến đi
Ngày đi
Giờ đi
Tuyến:
Thông tin hành khách

* Dành cho hành khách từ 6 tuổi trở lên

STT Họ và tên Quốc tịch Năm sinh Giấy tờ tùy thân
Số giấy tờ tùy thân Loại giấy tờ tùy thân
1