Tải mẫu bảng khai danh sách hành khách
Dành cho khách hàng khai báo qua e-mail hoặc ứng dụng Zalo. Quý khách cũng có thể điền trực tiếp vào bảng khai theo mẫu bên dưới.

Tàu Phú Quốc Express Excel 97-2003 Excel 2007
Tàu Superdong Excel 97-2003 Excel 2007

MỤC LỤC

TÀU ĐI PHÚ QUỐC

TÀU ĐI HÒN SƠN

TÀU ĐI NAM DU

TÀU ĐI CÔN ĐẢO


Bản khai danh sách hành khách

Loại
Thông tin khách hàng
Mã code
Họ và tên khách hàng:
Đơn vị (nếu có):
Số điện thoại di động:
Email:
Thông tin chuyến đi
Ngày đi
Giờ đi
Tuyến:
Thông tin hành khách

* Dành cho hành khách từ 6 tuổi trở lên

STT Họ và tên Quốc tịch Năm sinh Giấy tờ tùy thân
Số giấy tờ tùy thân Loại giấy tờ tùy thân
1