How to get to Con Dao Island in Vietnam Travel Guide on DAVE'S TRAVEL PAGES - Bicycle Touring and Travel Blog


Có đúng thông tin bạn cần tìm?

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Cà Mau

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe
04H25 29 2015   68B.01025
05H15 29 2014 0773852559
0918696065
68B.00858
06H15 29 2014 0773852559
0918696065
68B.00712
08H00 25 1997   68H.9643
11H35 16 2000   69K.4618
12H45 25 2002   69B.00401
13H45 16 2000 0913677662
0902554477
69K.4604
15H00 16 2001   69B.00032
  30 2005 0913861464
0947649650
69B.00466
  16 2015 0908196473
0944121288
69B.00184
  29 2009 0913861464
0947649650
69B.00238
  25 2002   69B.00414
  16 2013   69B.00192
  16 2016 0913677662
0902554477
69B.00421
08H00 16 2001 0919852858 68B.00589

Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú 
68B.01025 Conty HM HTX Tân Tiến  
68B.00858 Conty HM    
68B.00712 Conty HM    
68H.9643      
69K.4618   HTX ĐồngTiến  
69B.00401 Kia    
69K.4604      
69B.00032      
69B.00466      
69B.00184 Ford    
69B.00238      
69B.00414 Kia    
69B.00192 Ford Cty Minh Hải  
69B.00421 Ford    
68B.00589 Mercedes HTX Vĩnh Thuận  

Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Cà Mau được cung cấp từ chương trình Chăm sóc khách hàng của Phòng vé tàu Hà Tiên-Phú Quốc Biển Hà Tiên. Giờ chạy và các thông tin có thể thay đổi theo từng thời điểm nên Quý khách cần gọi điện thoại trực tiếp đến các hãng xe để đặt vé hoặc liên hệ Ban Quản Lý Bến Xe Hà Tiên – 077.3956072 để biết thêm chi tiết.Cùng chủ đề