Taxi Hà Tiên và Taxi Phú Quốc

Ngày đăng: 08/03/2015 16:47

Giới thiệu các hãng taxi tại Hà Tiên và Phú QuốcTaxi Hà Tiên

 


Có tất cả 02 hãng

 

1. Taxi Trang Ngọc Phát Hà Tiên
– Địa chỉ: Tô Châu – Hà Tiên – Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3
95 95 95

2. Taxi Mai Linh Hà Tiên

– Địa chỉ: Hà Tiên – Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3
966 966
 

Taxi Phú Quốc

 


Có tất cả 03 hãng

 

1. Taxi SASCO Phú Quốc
– Địa chỉ: 379 Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5,TT Dương Đông – Phú Quốc-Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3
76 76 76, 077.3 99 55 99, 077.3 982 982
 
2. Taxi Mai Linh Phú Quốc
– Địa chỉ: 10 KP2 Đường 30 Tháng 4, TT.Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3
979 777, 077.3 99 77 99
3. Taxi Phú Quốc
– Địa chỉ: TT.Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3
75 75 75

taxi-ha-tien-taxi-phu-quocTaxi Hà Tiên và Taxi Phú Quốc
Bài viết liên quan

Lên đầu trang