logo


How to get to Con Dao Island in Vietnam Travel Guide on DAVE'S TRAVEL PAGES - Bicycle Touring and Travel BlogTaxi Hà Tiên và Taxi Phú Quốc

Giới thiệu các hãng taxi tại Hà Tiên và Phú QuốcTaxi Hà Tiên

 


Có tất cả 02 hãng

 

1. Taxi Trang Ngọc Phát Hà Tiên
– Địa chỉ: Tô Châu – Hà Tiên – Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3
95 95 95

2. Taxi Mai Linh Hà Tiên

– Địa chỉ: Hà Tiên – Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3
966 966
 

Taxi Phú Quốc

 


Có tất cả 03 hãng

 

1. Taxi SASCO Phú Quốc
– Địa chỉ: 379 Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5,TT Dương Đông – Phú Quốc-Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3
76 76 76, 077.3 99 55 99, 077.3 982 982
 
2. Taxi Mai Linh Phú Quốc
– Địa chỉ: 10 KP2 Đường 30 Tháng 4, TT.Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3
979 777, 077.3 99 77 99
3. Taxi Phú Quốc
– Địa chỉ: TT.Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
– Điện thoại: 077.3
75 75 75

taxi-ha-tien-taxi-phu-quocTaxi Hà Tiên và Taxi Phú Quốc

1.5/5 - (2 bình chọn)