How to get to Con Dao Island in Vietnam Travel Guide on DAVE'S TRAVEL PAGES - Bicycle Touring and Travel Blog


Có đúng thông tin bạn cần tìm?

⛵ Lịch chạy – Giá vé | 2019 – Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Côn Đảo

Kính gửi:

Phòng vé Biển Hà Tiên xin gửi lịch chạy và giá vé các tàu, phà chuẩn du lịch các tuyến. Với kinh nghiệm hơn 08 năm phục vụ và phương châm “Nhanh hơn, nhiều chuyến hơn, an toàn hơn“, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách.


⛵ HÀ TIÊN-PHÚ QUỐC

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
 Vé VIP   Vé người
lớn 
 Vé cao tuổi   Vé trẻ em 
11/01 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 6:00   1h10′   350,000     250,000       200,000     200,000  
  Cao tốc Superdong 6:05 Tăng cường 1h20′             –       230,000       195,000     160,000  
  Cao tốc Superdong 7:35   1h20′             –       230,000       195,000     160,000  
10/01 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 7:45   1h10′   350,000     250,000       200,000     200,000  
08/01 Cao tốc Superdong 8:00   1h20′             –       230,000       195,000     160,000  
07/01 Cao tốc Superdong 9:45   1h20′             –       230,000       195,000     160,000  
06/01 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 9:45   1h10′   350,000     250,000       200,000     200,000  
  Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 11:45   1h10′   350,000   250,000     200,000   200,000
03/01 Cao tốc Superdong 13:35   1h20′             –       230,000       195,000     160,000  
02/01 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 13:45   1h10′   350,000     250,000       200,000     200,000  

 

⛵ PHÚ QUỐC-HÀ TIÊN

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
11/02 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 8:00   1h10′   350,000     250,000       200,000     200,000  
10/02 Cao tốc Superdong 8:00   1h20′             –       230,000       195,000     160,000  
  Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 9:45   1h10′   350,000     250,000       200,000     200,000  
08/02 Cao tốc Superdong 9:45   1h20′             –       230,000       195,000     160,000  
06/02 Cao tốc Superdong 11:45   1h20′             –       230,000       195,000     160,000  
05/02 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 11:45   1h10′   350,000     250,000       200,000     200,000  
04/02 Cao tốc Superdong 13:00   1h20′             –       230,000       195,000     160,000  
02/02 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 13:45   1h10′   350,000     250,000       200,000     200,000  
01/02 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 15:30   1h10′   350,000     250,000       200,000     200,000  
  Cao tốc Superdong 15:30 Tăng cường 1h20′             –       230,000       195,000     160,000  

⛵ RẠCH GIÁ-PHÚ QUỐC

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
09/03 Cao tốc Superdong 7:00   2h40′             –       330,000       280,000     240,000  
08/03 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 7:20   2h10′   540,000     340,000       270,000     270,000  
07/03 Cao tốc Superdong 8:10   2h40′             –       330,000       280,000     240,000  
  Cao tốc Hòa Bình 8:05   2h30′   500,000     330,000       280,000     240,000  
06/03 Cao tốc Superdong 10:30   2h40′             –       330,000       280,000     240,000  
05/03 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 11:00   2h10′   540,000     340,000       270,000     270,000  
02/03 Cao tốc Superdong 13:10   2h40′             –       330,000       280,000     240,000  
01/03 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 13:45   2h10′   540,000     340,000       270,000     270,000  

 

⛵ PHÚ QUỐC-RẠCH GIÁ

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
09/04 Cao tốc Superdong 7:10   2h40′             –       330,000       280,000     240,000  
08/04 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 7:30   2h10′   540,000     340,000       270,000     270,000  
07/04 Cao tốc Superdong 8:00   2h40′             –       330,000       280,000     240,000  
04/04 Cao tốc Superdong 10:10   2h40′             –       330,000       280,000     240,000  
03/04 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 10:30   2h10′   540,000     340,000       270,000     270,000  
  Cao tốc Hòa Bình 12:50   2h30′   500,000     330,000       280,000     240,000  
02/04 Cao tốc Superdong 13:00   2h40′             –       330,000       280,000     240,000  
01/04 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 14:15   2h10′   540,000     340,000       270,000     270,000  

⛵ RẠCH GIÁ-NAM DU

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
02/05 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 6:30   2h30′   350,000     250,000       200,000     200,000  
01/05 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 13:00 Tăng cường 2h30′   350,000     250,000       200,000     200,000  

 

⛵ NAM DU-RẠCH GIÁ

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
02/06 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 10:00   2h30′   350,000     250,000       200,000     200,000  
01/06 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 15:30 Tăng cường 2h30′   350,000     250,000       200,000     200,000  

⛵ RẠCH GIÁ-HÒN SƠN

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
01/07 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 6:30   1h20′   230,000     170,000       140,000     140,000  

 

⛵ HÒN SƠN-RẠCH GIÁ

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
01/08 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 11:10   1h20′   230,000     170,000       140,000     140,000  

⛵ HÒN SƠN-NAM DU

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
01/09 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 8:10   40′   150,000       90,000         70,000       70,000  

 

⛵ NAM DU-HÒN SƠN

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
01/10 Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express 10:00   50′   150,000       90,000         70,000       70,000  

⛵ VŨNG TÀU-CÔN ĐẢO

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
  Cao tốc 5 sao Côn Đảo Express 8:00 T2 – T5 180′ 1,200,000 660,000 550,000 550,000
  Cao tốc 5 sao Côn Đảo Express 8:00 T6 – CN 180′ 1,200,000 880,000 700,000 700,000

 

⛵ CÔN ĐẢO-VŨNG TÀU

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
  Cao tốc 5 sao Côn Đảo Express 13:00 T2 – T5 180′ 1,200,000 660,000 550,000 550,000
  Cao tốc 5 sao Côn Đảo Express 13:00 T6 – CN 180′ 1,200,000 880,000 700,000 700,000

⛵ SÓC TRĂNG-CÔN ĐẢO

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
  Cao tốc 5 sao Trưng Trắc 08:30 T2 – T5 105′ 500,000 320,000 260,000 260,000
  Cao tốc 5 sao Trưng Trắc 08:30 T6 – CN 105′ 500,000 350,000 290,000 290,000

Chào mừng tuyến mới, giảm 20% từ 26/07 – 31/08/2019

⛵ CÔN ĐẢO-SÓC TRĂNG

STT Tàu Giờ đi Loại Thời
gian
Vé VIP Vé người
lớn
Vé cao tuổi Vé trẻ em
  Cao tốc 5 sao Trưng Trắc 12:30 T2 – T5 105′ 500,000 320,000 260,000 260,000
  Cao tốc 5 sao Trưng Trắc 12:30 T6 – CN 105′ 500,000 350,000 290,000 290,000

* Quy định loại vé: Trẻ em (6-11 tuổi), người lớn (12-59 tuổi), cao tuổi (60 tuổi trở lên). Trẻ em dưới 5 tuổi không bắt buộc mua vé & ngồi cùng ghế người lớn, nếu có yêu cầu mua ghế riêng Quý khách vui lòng mua thêm loại vé trẻ em.
* Giá vé đã bao gồm thuế GTGT và phí bảo hiểm, nước suối & khăn lạnh và 01 suất thức uống miễn phí dành cho ghế hạng VIP.


ĐẶT VÉ

Cao tốc Superdong (Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc) 02973 701 575 0918 181 575
Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express (Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc) 02973 852 575 0914 852 575
Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express (Rạch Giá, Nam Du, Hòn Sơn)   0836 852 575
Cao tốc 5 sao Phú Quốc Express (Vũng Tàu, Sóc Trăng – Côn Đảo) 02973 855 575 0842 855 575
Cao tốc Hòa Bình (Hà Tiên, Rạch Giá)   0843 557 575
* Giờ làm việc: Từ 05:00 – 19:00 tất cả các ngày trong năm. Nghỉ 01 ngày Mùng 1 tết Nguyên Đán.
Phòng kinh doanh / Saller: Ms. Hồng Hiệp
Hotline: 0939 274 160 (Không tiếp nhận tư vấn & đặt vé)