>>>Đánh giá và xếp hạng để trở thành hành khách ưu tiên được hỗ trợ nhanh 24/7

Mẫu xác nhận

Ngày đăng: 07/03/2018 22:28

Phà Thạnh Thới


Ma code dat ve pha Thanh Thoi cua QK la:
Vui long xuat trinh ma code nay khi nhan ve.
Cam on QK.

PHONG VE BIEN HA TIEN
www.hatienphuquoc.com.vn


Phà Superdong


Ma code dat ve pha Superdong P1 cua QK la:
Vui long xuat trinh ma code nay khi nhan ve.
Cam on QK.

PHONG VE BIEN HA TIEN
www.hatienphuquoc.com.vn


Tàu Superdong RG-PQ


Lay ve truoc 17h00 18/03:
-Can 1, Lo 4, Duong 3/2, P.Vinh Thanh Van, Rach Gia.
-Ben tau Rach Gia (Phong ve Superdong).
-So 14 Tu Do, P.Vinh Thanh, Rach Gia.
Moi HK can mang theo 01 loai giay to tuy than.


Tàu Superdong Tp.HCM


Lấy vé trước 17h00 18/03:
-12 Nguyễn Ngọc Lộc, P.14, Q.10, TP.HCM.
Mỗi hành khách cần mang theo 01 loại giấy tờ tùy thân.
Cảm ơn QK.


Tàu Superdong PQ


Lấy vé trước 17h00 18/03:
-Số 10 đường 30/4, TT.Dương Đông, Phú Quốc.
Mỗi hành khách cần mang theo 01 loại giấy tờ tùy thân.
Cảm ơn QK.


Superdong HT-PQ


XAC NHAN DAT VE

HT-PQ 08:00 11/03/18 Superdong
SL/GV: 10×230.000 + 10×160.000

PQ-HT 09:45 12/03/18 Superdong
SL/GV: 10×230.000 + 10×160.000

TC: 10.000.000 VND


QK thanh toan 1.000.000 truoc 17h 09/03 vao TK:
BUI VAN TAM
-Vietcombank Kien Giang 0091000561959
-BIDV Kien Giang 75110000060275
-Agribank Ha Tien 7711205007511
-Sacombank Ha Tien 070034935031
DNTN DICH VU DU LICH BIEN HA TIEN 0091000580630 Vietcombank Kien Giang.
Noi dung chuyen tien: PQ2260+SDT cua QK.


QK vui long khai bao thong tin di tau (*bat buoc) truoc ..h…ngày …/…/2018 bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.hatienphuquoc.com.vn.
-Gui tin nhan SMS den so 0918181575 theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.


Superdong RG-PQ


XAC NHAN DAT VE

RG-PQ 08:00 11/03/18 Superdong
SL/GV: 10×330.000 + 10×240.000

PQ-RG 08:00 12/03/18 Superdong
SL/GV: 10×330.000 + 10×240.000

TC: 10.000.000 VND


QK thanh toan 1.000.000 truoc 17h 09/03 vao TK:
BUI VAN TAM
-Vietcombank Kien Giang 0091000561959
-BIDV Kien Giang 75110000060275
-Agribank Ha Tien 7711205007511
-Sacombank Ha Tien 070034935031
DNTN DICH VU DU LICH BIEN HA TIEN 0091000580630 Vietcombank Kien Giang.
Noi dung chuyen tien: PQ2260+SDT cua QK.


QK vui long khai bao thong tin di tau (*bat buoc) truoc ..h…ngày …/…/2018 bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.hatienphuquoc.com.vn.
-Tra loi tin nhan SMS theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.


Phú Quốc Express HT-PQ


XAC NHAN DAT VE

HT-PQ 06:30 11/03/18 PQE 6
SL/GV: 10×250.000 + 10×200.000

PQ-HT 08:30 12/03/18 PQE 6
SL/GV: 10×250.000 + 10×200.000

TC: 10.000.000 VND


QK thanh toan 1.000.000 truoc 17h 09/03 vao TK:
BUI VAN TAM
-Vietcombank Kien Giang 0091000561959
-BIDV Kien Giang 75110000060275
-Agribank Ha Tien 7711205007511
-Sacombank Ha Tien 070034935031
DNTN DICH VU DU LICH BIEN HA TIEN 0091000580630 Vietcombank Kien Giang.
Noi dung chuyen tien: PQ2260+SDT cua QK.


QK vui long khai bao thong tin di tau (*bat buoc) truoc ..h…ngày …/…/2018 bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.hatienphuquoc.com.vn.
-Gui tin nhan SMS den so 0914852575 theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.


Phú Quốc Express RG-PQ


XAC NHAN DAT VE

RG-PQ 07:20 11/03/18 PQE 8
SL/GV: 10×340.000 + 10×270.000

PQ-RG 07:30 12/03/18 PQE 8
SL/GV: 10×340.000 + 10×270.000

TC: 10.000.000 VND


QK thanh toan 1.000.000 truoc 17h 09/03 vao TK:
BUI VAN TAM
-Vietcombank Kien Giang 0091000561959
-BIDV Kien Giang 75110000060275
-Agribank Ha Tien 7711205007511
-Sacombank Ha Tien 070034935031
DNTN DICH VU DU LICH BIEN HA TIEN 0091000580630 Vietcombank Kien Giang.
Noi dung chuyen tien: PQ2260+SDT cua QK.


QK vui long khai bao thong tin di tau (*bat buoc) truoc ..h…ngày …/…/2018 bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.hatienphuquoc.com.vn.
-Gui tin nhan SMS den so 0914852575 theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.


Phú Quốc Express Nam Du


XAC NHAN DAT VE

RG-ND 06:45 16/03/18 PQE 8
SL/GV: 1×250.000 + 1×200.000

ND-RG 09:30 17/03/18 PQE 8
SL/GV: 1×250.000 + 1×200.000

TC: 1.000.000 VND


QK thanh toan 1.000.000 truoc 17h 09/03 vao TK:
BUI VAN TAM
-Vietcombank Kien Giang 0091000561959
-BIDV Kien Giang 75110000060275
-Agribank Ha Tien 7711205007511
-Sacombank Ha Tien 070034935031
DNTN DICH VU DU LICH BIEN HA TIEN 0091000580630 Vietcombank Kien Giang.
Noi dung chuyen tien: ND2260+SDT cua QK.


QK vui long khai bao thong tin di tau (*bat buoc) truoc ..h…ngày …/…/2018 bang mot trong cac hinh thuc:
-Tai website www.hatienphuquoc.com.vn.
-Gui tin nhan SMS den so 01242855575 theo cu phap (Ho va ten/Quoc tich/Nam sinh/So CMND hoac GPLX, Passport).
Va xuat trinh giay to tuy than khi tham gia di tau.


Phòng vé Biển Hà Tiên-Số 28a Cách Mạng Tháng 8, P.Tô Châu, Hà Tiên (27 đường 30/4).
Mỗi hành khách mang theo 1 giấy tờ tùy thân.
Cảm ơn QK.


QK vui lòng lấy vé trước 16h20 02/03 tại các điểm giao vé:
– Bến tàu Rạch Giá (Ms Lan 01236 852 575)
Cảm ơn QK.


QK vui lòng lấy vé trước 16h20 02/03 tại các điểm giao vé:
– Cảng Bãi Vòng: 0913498865 (Ms Nhàn)
Đặt vé: 02973852575
Cảm ơn QK.


XAC NHAN THANH TOAN
Chung toi da nhan duoc khoan thanh toan: 4.180.000 VND.
Cam on QK !


Dịch vụ của quý khách đã bị hủy bỏ / Your service was canceled.


Cam on QK. Barcode cua QK la:
Vui long in ve truoc 30 phut tai cac quay ve cua Phu Quoc Express.
Ho tro in ve:
– Ben tau Rach Gia: 01236 852 575 (Ms Lan)


Cam on QK. Barcode cua QK la:
Vui long in ve truoc 30 phut tai cac quay ve cua Phu Quoc Express.
Ho tro in ve:
– Ben tau Rach Gia: 01236 852 575 (Ms Lan)

Bài viết liên quan

  Đặt vé


  Tàu cao tốc
  (0297.3)701575 –
  0918181575


  Phà cao tốc
  (0297.3)606566


  E-mail: datve@hatienphuquoc.net
  Hotline: 0939274160 (Không nhận đặt vé)