How to get to Con Dao Island in Vietnam Travel Guide on DAVE'S TRAVEL PAGES - Bicycle Touring and Travel Blog


Có đúng thông tin bạn cần tìm?

Danh mục bến xe khách tỉnh Kiên Giang

Danh mục bến xe khách tỉnh Kiên Giang
TT Tên bến xe Cơ quan trực tiếp quản lý Địa chỉ bến Điện thoại
1 Kiên Giang Xí nghiệp bến xe tàu Kiên Giang ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 077.3864086
2 Rạch Giá Xí nghiệp bến xe tàu Kiên Giang Số 260 A Nguyễn Bĩnh Khiêm, TP.Rạch Giá, Kiên Giang 077.3862274
3 Hà Tiên Ban Quản lý bến xe tàu Hà Tiên Quốc lộ 80, khu phố 5, P.Bình San, TX.Hà Tiên, Kiên Giang 077.3956072
4 Kiên Lương Ban Quả lý bến xe tàu Kiên Lương Quốc lộ 80, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang 077.3853021
5 Gò Quao Phòng Công thương Gò Quao TT Gò Quao, huyện Gò Quao, Kiên Giang 077.3824046
6 Vĩnh Thuận Ban Quản lý bến xe tàu Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang 077.3829348
7 An Minh Phòng Công thương An Minh TT Thứ 11, huyện An Minh, Kiên Giang 077.3884154
8 Giồng Riềng Phòng Công thương Giồng Riềng TT Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang 077.3822115
9 Giang Thành DNTN Toàn Thuận Ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, Kiên Giang 077.6266081

Theo: Sở GTVT Kiên GiangCùng chủ đề