logo


Tin tức

How to get to Con Dao Island in Vietnam Travel Guide on DAVE'S TRAVEL PAGES - Bicycle Touring and Travel Blog

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Bảo Lộc (Lâm Đồng)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 15H00 42 2016   49B.01016   42 2016 0915335341 68B.00402 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  49B.01016 Tracomeco HTX Bảo Lộc   68B.00402 Tracomeco     Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Bảo Lộc (Lâm Đồng) được cung cấp […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Vị Thanh (Hậu Giang)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 13H20 27 2004   95B.00132       0918766772 95T.00073       0918766772 95T.00264   47 2003   95B.00485 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  95B.00132   HTX Vị Thanh   95T.00073       95T.00264       […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Kinh Cùng (Phụng Hiệp, Hậu Giang)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 11H10 25 2003 0988229918 95B.00570 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  95B.00570 Hoàng Trà HTX Vị Thanh   Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Kinh Cùng (Phụng Hiệp, Hậu Giang) được cung cấp từ chương trình Chăm sóc khách […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Long Mỹ (Hậu Giang)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 05H45 25 1997 0773852559 0918696065 68H.9643 12H00 29 2014   68B.00712   29 2015   68B.00842   29 2007 01206416935 95B.00230   16 2000   95B.00293   16 2003   95B.00214 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  68H.9643   HTX […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Hồng Ngự (Đồng Tháp)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 13H00 29 2016 0962177134 66B.00883   29 2016   66B.00656 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  66B.00883 Thaco     66B.00656 Thaco     Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Hồng Ngự (Đồng Tháp) được cung cấp từ chương […]

GIỚI THIỆU

Các thông báo mới, các thông tin cần lưu ý