logo


Tin tức

How to get to Con Dao Island in Vietnam Travel Guide on DAVE'S TRAVEL PAGES - Bicycle Touring and Travel Blog

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Cao Lãnh (Đồng Tháp)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 12H00 30 2003 0932881458 66B00756 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  66B00756 Isuzu   Tám Ngàn Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Cao Lãnh (Đồng Tháp) được cung cấp từ chương trình Chăm sóc khách hàng của Phòng vé […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Đà Lạt

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe   42 2016   49B.01016 15H00     0909970135 68H.9276 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  49B.01016 Tracomeco HTX Bảo Lộc   68H.9276     15 tua / tháng ngày lẻ Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Đà Lạt […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Cà Mau

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 04H25 29 2015   68B.01025 05H15 29 2014 0773852559 0918696065 68B.00858 06H15 29 2014 0773852559 0918696065 68B.00712 08H00 25 1997   68H.9643 11H35 16 2000   69K.4618 12H45 25 2002   69B.00401 13H45 16 2000 0913677662 0902554477 69K.4604 15H00 16 2001   69B.00032 […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-La Gi (Bình Thuận)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 16H20 42 2011 0918494404 68B.00667       0918663344 51B.14293   42 2011   68B.00066   40 2009   51B.01293 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  68B.00667   HTX Thành Công   51B.14293       68B.00066 Thaco     […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Trường Hải (Bình Phước)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 15H50 29 2015   61B.01464 17H00 29 2015   61B.01312   42 2016   68B.00956   42 2016 0948095009 68B.00970 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  61B.01464 Thaco     61B.01312 Thaco     68B.00956 Tracomeco HTX Vĩnh Thuận   […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Bù Đốp (Bình Phước)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 17H00 42 2008   93B.00287   46 2007 0909289933 0946561163 69B.00273   44 2015 0913361461 0946651163 69B.00308 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  93B.00287   CN DNTN Phước Hưng An Toàn   69B.00273       69B.00308 Univeres     […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Bến Cát (Bình Dương)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 15H20 46 2007   68B.00469 15H50 43 2015 0944416526 0918841060 68B.01101   43 2015 0944416526 0918841060 68B.00541   41 2002   68B.00963       0942906161 0906925599 0948103434 61B.00173   40     61B.01173 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Thạnh Phú (Bến Tre)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 05H00 36 2006 0918231236 71B.00383 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  71B.00383 Transinco HTX Rạch Giá 2 Ngày 1 Tua Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Thạnh Phú (Bến Tre) được cung cấp từ chương trình Chăm sóc khách […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Bến Tre

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 06H00 42 2011 0983466671 68B.00805 07h05 46     71T.7029       0918231236 71B.00486   42 2007   71B.00579   42 2007 0989777752 71B.00547 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  68B.00805 Thaco HTX Tân Tiến   71T.7029   HTX […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Gành Hào (Bạc Liêu)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 04H15 28 2007 0987737171 68B.00234 04H15 29 2012   68B.00718 07H00 29 2002   68B.01000 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  68B.00234 Samco HTX Rạch Giá   68B.00718 Samco     68B.01000 Samco   Chưa Hoạt Động Thông tin Các hãng […]

GIỚI THIỆU

Các thông báo mới, các thông tin cần lưu ý