How to get to Con Dao Island in Vietnam Travel Guide on DAVE'S TRAVEL PAGES - Bicycle Touring and Travel Blog


Có đúng thông tin bạn cần tìm?

Tàu Superdong tuyến Rạch Giá-Hòn Tre-Lại Sơn-Nam Du

Ngày 01/06/2015, Tàu cao tốc Superdong mở thêm tuyến RẠCH GIÁ-HÒN TRE-LẠI SƠN-NAM DU. Được biết, trước đây chỉ có tàu cao tốc Ngọc Thành hoạt động tuyến này.

LƯỢT TUYẾN GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN GIÁ VÉ / 1 LƯỢT
NGƯỜI LỚN
(Trên 11 tuổi)

CAO TUỔI
(Từ 60 tuổi)

KHUYẾT TẬT TRẺ EM
(2-11 tuổi)
LƯỢT
ĐI

 

RẠCH GIÁ – HÒN TRE 07H20 07H55 70.000 60.000 50.000 50.000
HÒN TRE – LẠI SƠN 08H05 08H45
LẠI SƠN – NAM DU 08H55 09H40
RẠCH GIÁ – LẠI SƠN 07H20 08H45 140.000 120.000 105.000 100.000
HÒN TRE – NAM DU 08H05 09H40
RẠCH GIÁ – NAM DU 07H20 09H40 210.000 175.000 155.000 150.000
LƯỢT
VỀ
NAM DU – LẠI SƠN 10H15 11H00 70.000 60.000 50.000 50.000
LẠI SƠN – HÒN TRE 11H10 11H50
HÒN TRE – RẠCH GIÁ 12H00 12H35
NAM DU – HÒN TRE 10H15 11H50 140.000 120.000 105.000 100.000
LẠI SƠN – RẠCH GIÁ 11H10 12H35
NAM DU – RẠCH GIÁ 10H15 12H35 210.000 175.000 155.000 150.000

tau-cao-toc-superdong-1-avar

Liên hệ đặt vé Tàu Superdong tuyến Rạch Giá-Hòn Tre-Lại Sơn-Nam Du: 02973.877742