Uncategorized

Mẫu xác nhận

Phà Thạnh Thới Ma code dat ve pha Thanh Thoi cua QK la: Vui long xuat trinh tin nhan khi nhan ve. Cam on QK. – www.hatienphuquoc.com.vn XAC NHAN DAT VE – Thanh Thoi HT-PQ 08:00 11/07/18 SL/GV: 10×185.000 + 10×130.000 + 1xe7Cx792.000 – Thanh Thoi PQ-HT 09:45 12/07/18 SL/GV: 10×185.000 + 10×130.000 + 1xe7Cx792.000 […]

Đặt vé


Tàu cao tốc
(0297.3)701575 –
0918181575


Phà cao tốc
(0297.3)606566


E-mail: datve@hatienphuquoc.net
Hotline: 0939274160 (Không nhận đặt vé)