Du lịch

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Nghĩa Hưng (Nam Định)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 15H00 46 2014 0918858897 0935055899 18B.00925   42 2014 0918858897 0935055899 18B.01358   43 2015   18B.01682 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  18B.00925   HTX Hòa Bình 15 tua / tháng 18B.01358       18B.01682 Thaco     […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Bảo Lộc (Lâm Đồng)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 15H00 42 2016   49B.01016   42 2016 0915335341 68B.00402 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  49B.01016 Tracomeco HTX Bảo Lộc   68B.00402 Tracomeco     Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Bảo Lộc (Lâm Đồng) được cung cấp […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Vị Thanh (Hậu Giang)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 13H20 27 2004   95B.00132       0918766772 95T.00073       0918766772 95T.00264   47 2003   95B.00485 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  95B.00132   HTX Vị Thanh   95T.00073       95T.00264       […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Kinh Cùng (Phụng Hiệp, Hậu Giang)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 11H10 25 2003 0988229918 95B.00570 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  95B.00570 Hoàng Trà HTX Vị Thanh   Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Kinh Cùng (Phụng Hiệp, Hậu Giang) được cung cấp từ chương trình Chăm sóc khách […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Long Mỹ (Hậu Giang)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 05H45 25 1997 0773852559 0918696065 68H.9643 12H00 29 2014   68B.00712   29 2015   68B.00842   29 2007 01206416935 95B.00230   16 2000   95B.00293   16 2003   95B.00214 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  68H.9643   HTX […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Hồng Ngự (Đồng Tháp)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 13H00 29 2016 0962177134 66B.00883   29 2016   66B.00656 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  66B.00883 Thaco     66B.00656 Thaco     Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Hồng Ngự (Đồng Tháp) được cung cấp từ chương […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Cao Lãnh (Đồng Tháp)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 12H00 30 2003 0932881458 66B00756 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  66B00756 Isuzu   Tám Ngàn Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Cao Lãnh (Đồng Tháp) được cung cấp từ chương trình Chăm sóc khách hàng của Phòng vé […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Đà Lạt

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe   42 2016   49B.01016 15H00     0909970135 68H.9276 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  49B.01016 Tracomeco HTX Bảo Lộc   68H.9276     15 tua / tháng ngày lẻ Thông tin Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Đà Lạt […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-Cà Mau

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 04H25 29 2015   68B.01025 05H15 29 2014 0773852559 0918696065 68B.00858 06H15 29 2014 0773852559 0918696065 68B.00712 08H00 25 1997   68H.9643 11H35 16 2000   69K.4618 12H45 25 2002   69B.00401 13H45 16 2000 0913677662 0902554477 69K.4604 15H00 16 2001   69B.00032 […]

Các hãng xe khách tuyến: Hà Tiên-La Gi (Bình Thuận)

 Giờ xuất bến   Số ghế  Năm SX Điện thoại Biển số xe 16H20 42 2011 0918494404 68B.00667       0918663344 51B.14293   42 2011   68B.00066   40 2009   51B.01293 Biển số xe  Nhãn hiệu   Doanh nghiệp   Ghi chú  68B.00667   HTX Thành Công   51B.14293       68B.00066 Thaco     […]


Thông tin

Các tin tức và thông tin về du lịch Hà Tiên & Phú Quốc
Lên đầu trang